English

Croeso i Storws Wen: A clwb golff o'r radd flaenaf yng nghanol Ynys Môn


Clwb Golff Storws Wen wedi ei leoli yn Brynteg, Benllech, ar Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Mae'r clwb golff 9 twll a adeiladwyd yn 1996 ac mae wedi sefydlu ei hun fel her deniadol a heriol i chwaraewyr o bob lefel ac wedi cael ei gydnabod am safon uchel ei lysiau gwyrdd.

Mae'n un o glybiau mwyaf pleserus Ynys Môn gyda golygfeydd gwych o fynyddoedd Eryri a Traeth Coch, y mae y ddau yn ardaloedd o harddwch eithriadol.

Er mai dim ond 9-twll y set-up yn eich galluogi i chwarae o safle gwahanol ti ar bedwar o'r tyllau, gan arwain at bosibl gêm 18-twll. Mae'r tŷ clwb Mae awyrgylch golffiwr go iawn ac mae'n lle perffaith i ymlacio ar ôl eich rownd.


Clwb Golff Storws Wen wedi dod yn y clwb golff cyntaf ar Ynys Môn i gynnig Footgolf.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.