English

Gwybodaeth i Ymwelwyr


Mae croeso i ymwelwyr, am gêm o naill ai 9 neu 18 twll. Mae'r clwb bob amser ar gael ar gyfer lluniaeth o ddiodydd a byrbrydau, yn dilyn eich gêm.

Ar ôl ymweld â'r cwrs, byddem yn falch iawn o glywed yr hyn yr ydych yn meddwl, drwy lofnodi ein Llyfr Ymwelwyr.Ar gael drwy glicio yma.


Prisiau Ymwelwyr - 2016 - 2017

9 Tyllau 18 Tyllau
Dydd Llun* £7 £7
Dydd Mawrth £10 £18
Dydd Mercher £10 £18
Dydd Iau £10 £18
Dydd Gwener £10 £20
Dydd Sadwrn £10 £20
Dydd Sul £10 £20
Adran Iau** £6 £10

* - Ac eithrio Gwyliau Banc.

** - Oed 4-14.


Rheolau Clwb